Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2554(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0115/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0143

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

13.1. Γουϊνέα-Μπισάου
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009

Οι José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Μάριος Ματσάκης και Marie Anne Isler Béguin παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου