Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2556(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0127/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

13.3. Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 και B6-0132/2009

Οι Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Μάριος Ματσάκης, Ewa Tomaszewska και Raül Romeva i Rueda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vittorio Prodi και Marie Anne Isler Béguin.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου