Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2554(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0115/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0143

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

14.1. Γουϊνέα-Μπισάου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0115/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 και B6-0120/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0143)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0118/2009 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου