Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0121/2009

Разисквания :

PV 12/03/2009 - 13.2
CRE 12/03/2009 - 13.2

Гласувания :

PV 12/03/2009 - 14.2
CRE 12/03/2009 - 14.2

Приети текстове :

P6_TA(2009)0144

Протокол
Четвъртък, 12 март 2009 г. - Страсбург

14.2. Филипини (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 и B6-0126/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0121/2009

(за замяна на B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 и B6-0126/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Frithjof Schmidt и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Kartika Tamara Liotard и Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2009)0144)

Изказвания:

- Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, внесе устни предложения за изменение на § 4, както и на съображение Б, и те бяха приети.

Правна информация - Политика за поверителност