Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0121/2009

Keskustelut :

PV 12/03/2009 - 13.2
CRE 12/03/2009 - 13.2

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 14.2
CRE 12/03/2009 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0144

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

14.2. Filippiinit (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 ja B6-0126/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0121/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 ja B6-0126/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta

Jules Maaten, Marielle De Sarnez ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta

Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Kartika Tamara Liotard ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0144)

Puheenvuorot:

- Raül Romeva i Rueda (laatija) esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen sekä johdanto-osan B kappaleeseen suullisen tarkistuksen, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö