Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0121/2009

Debatter :

PV 12/03/2009 - 13.2
CRE 12/03/2009 - 13.2

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 14.2
CRE 12/03/2009 - 14.2

Antagna texter :

P6_TA(2009)0144

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg

14.2. Filippinerna (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 och B6-0126/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0121/2009

(ersätter B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 och B6-0126/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Kartika Tamara Liotard och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0144)

Inlägg:

- Raül Romeva i Rueda (förslagsställare) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4 samt ett muntligt ändringsförslag till skäl B, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy