Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2556(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0127/2009

Keskustelut :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0145

Pöytäkirja
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

14.3. Kansalaisjärjestöjen maastakarkotus Darfurista (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 ja B6-0132/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0127/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 ja B6-0132/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola ja Mario Mauro PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson ja Josep Borrell Fontelles PSE-ryhmän puolesta

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta

Margrete Auken ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2009)0145)

(Päätöslauselmaesitys B6-0129/2009 raukesi.)

Puheenvuorot:

- Martine Roure esitti PSE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 1 kohdan jälkeen; tarkistus hyväksyttiin

-Jacek Saryusz-Wolski käytti puheenvuoron Martine Rouren puheenvuorosta

- Charles Tannock (laatija) esitti suullisen tarkistuksen 2 ja 6 kohdan poistamiseksi; tarkistus hyväksyttiin

- Martine Roure esitti PSE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen 5 kohdan poistamiseksi; tarkistus hyväksyttiin.

°
° ° °

Paul Rübig käytti puheenvuoron Euroopan parlamentin Strasbourgin tilojen aukioloajoista vierailijoille huhtikuun ja toukokuun istuntojaksojen aikana.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö