Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2556(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0127/2009

Debaty :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Głosowanie :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0145

Protokół
Czwartek, 12 marca 2009 r. - Strasburg

14.3. Wydalenie organizacji pozarządowych z Darfuru (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 i B6-0132/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0127/2009

(zastępujący B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 i B6-0132/2009):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola i Mario Mauro w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson i Josep Borrell Fontelles w imieniu grupy PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN,

Margrete Auken i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2009)0145)

(Projekt rezolucji B6-0129/2009 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia:

- Martine Roure w imieniu grupy PSE zgłosiła poprawkę ustną dotyczącą dodatnia nowego ustępu po ust. 1; poprawka ta została przyjęta;

-Jacek Saryusz-Wolski w sprawie wystąpienia Martine Roure;

- Charles Tannock (autor) zgłosił poprawkę ustną mającą na celu skreślenie ust. 2 i 6, która została przyjęta;

- Martine Roure w imieniu grupy PSE zgłosiła poprawkę ustną mającą na celu skreślenie ust. 5, która została przyjęta.

°
° ° °

Głos zabrał Paul Rübig w sprawie godzin otwarcia budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu dla odwiedzających w czasie sesji kwietniowej i majowej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności