Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2556(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0127/2009

Rozpravy :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Hlasovanie :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0145

Zápisnica
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg

14.3. Vyhostenie mimovládnych organizácií z Darfúru (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 a B6-0132/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0127/2009

(nahrádzajúci B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 a B6-0132/2009):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola a Mario Mauro za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski a Inese Vaidere za skupinu UEN,

Margrete Auken a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2009)0145)

(Návrh uznesenia B6-0129/2009 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

- Martine Roure za skupinu PSE, ktorá predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zaradenie nového odseku za odsek 1, ktorý bol prijatý;

-Jacek Saryusz-Wolski k vystúpeniu Martine Roureovej;

- Charles Tannock (autor) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vypustenie odsekov 2 a 6, ktorý bol prijatý;

- Martine Roure za skupinu PSE, ktorá predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vypustenie odseku 5, ktorý bol prijatý.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig o otváracích hodinách priestorov Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre verejnosť počas aprílovej a májovej schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia