Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2556(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0127/2009

Debatter :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Antagna texter :

P6_TA(2009)0145

Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg

14.3. Utvisning av icke-statliga organisationer ur Darfur (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 och B6-0132/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0127/2009

(ersätter B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 och B6-0132/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola och Mario Mauro för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson och Josep Borrell Fontelles för PSE-gruppen,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski och Inese Vaidere för UEN-gruppen,

Margrete Auken och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0145)

(Resolutionsförslag B6-0129/2009 bortföll.)

Inlägg:

- Martine Roure för PSE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag om att införa en ny punkt efter punkt 1, vilket beaktades.

-Jacek Saryusz-Wolski yttrade sig om Martine Roures inlägg.

- Charles Tannock (förslagsställare) lade fram ett muntligt ändringsförslag om att stryka punkterna 2 och 6, vilket beaktades.

- Martine Roure för PSE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag om att stryka punkt 5, vilket beaktades.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig yttrade sig om öppettiderna för Europaparlamentets lokaler i Strasbourg under sammanträdesperioderna i april och maj.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy