Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (κατατεθείσα πρόταση ψηφίσματος)
 4.Εταιρική σχέση με την Ανατολή (συζήτηση)
 5.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας - Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (συζήτηση)
 6.Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Kαλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, έναντι της χρήσης βιντεοπαιχνιδιών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο * (ψηφοφορία)
  
7.5.Επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)
  
7.6.Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
7.7.Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (ψηφοφορία)
  
7.8.Παιδιά μεταναστών (ψηφοφορία)
  
7.9.Έκθεση προόδου 2008 για την Κροατία (ψηφοφορία)
  
7.10.Έκθεση προόδου 2008 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
7.11.Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
7.12.Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ψηφοφορία)
  
7.13.5ο Διεθνές Φόρουμ για το ύδωρ, Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (ψηφοφορία)
  
7.14.Ειδική έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (ψηφοφορία)
  
7.15.Υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (ψηφοφορία)
  
7.16.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας (ψηφοφορία)
  
7.17.Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (ψηφοφορία)
  
7.18.Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Γουϊνέα-Μπισάου
  
13.2.Φιλιππίνες
  
13.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Γουϊνέα-Μπισάου (ψηφοφορία)
  
14.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
14.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2302 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (155 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (591 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1785 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (699 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1529 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου