Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Arbetstagarnas medbestämmande i bolag med europeisk rättslig form (ingivet resolutionsförslag)
 4.Östligt partnerskap (debatt)
 5.Strategiskt partnerskap EU-Brasilien - Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (debatt)
 6.Femtioårsfirandet av det tibetanska upproret och dialog mellan Dalai lama och Kinas regering (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning av videospel (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.En flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet * (omröstning)
  
7.5.Försämringen av den humanitära situationen i Sri Lanka (omröstning)
  
7.6.Problemet med försämrad jordbruksmark i EU och särskilt i Sydeuropa: lösningar genom EU:s jordbrukspolitiska instrument (omröstning)
  
7.7.Arbetstagarnas medbestämmande i bolag med europeisk rättslig form (omröstning)
  
7.8.Barn till migranter (omröstning)
  
7.9.2008 års framstegsrapport om Kroatien (omröstning)
  
7.10.2008 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
  
7.11.2008 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
7.12.Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (omröstning)
  
7.13.Det femte världsforumet för vatten i Istanbul, 16–22 mars 2009 (omröstning)
  
7.14.Revisionsrättens rapport nr 10/2008 om EG:s utvecklingsbistånd till hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara (omröstning)
  
7.15.Genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) (omröstning)
  
7.16.Strategiskt partnerskap EU-Brasilien (omröstning)
  
7.17.Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (omröstning)
  
7.18.Femtioårsfirandet av det tibetanska upproret och dialog mellan Dalai lama och Kinas regering (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 10.Röstförklaringar (fortsättning)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Guinea-Bissau
  
13.2.Filippinerna
  
13.3.Utvisning av icke-statliga organisationer ur Darfur
 14.Omröstning
  
14.1.Guinea-Bissau (omröstning)
  
14.2.Filippinerna (omröstning)
  
14.3.Utvisning av icke-statliga organisationer ur Darfur (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (213 kb) Närvarolista (58 kb)    Omröstningar med namnupprop (2302 kb) 
 
Protokoll (151 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (544 kb) Omröstningar med namnupprop (1774 kb) 
 
Protokoll (219 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (479 kb) Omröstningar med namnupprop (1447 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy