Index 
Jegyzőkönyv
PDF 228kWORD 158k
2009. március 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban (proposition de résolution déposée)
 4.Keleti partnerség (vita)
 5.Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség - Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség (vita)
 6.A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói partnerség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.A fogyasztók – különösen a kiskorúak – védelme a videojátékok tekintetében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az Izraellel közös légtér kialakítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.4.A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv * (szavazás)
  
7.5.A humanitárius helyzet romlása Sri Lankán (szavazás)
  
7.6.A mezőgazdasági termőterületek romlásának kihívása az EU-ban és különösen Dél-Európában: válasz az EU agrárpolitikai eszközei révén (szavazás)
  
7.7.A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban (szavazás)
  
7.8.A bevándorlók gyermekei (szavazás)
  
7.9.Horvátország: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)
  
7.10.Törökország: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)
  
7.11.Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)
  
7.12.A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a volt Jugoszláviára vonatkozó megbízatása (szavazás)
  
7.13.Az ötödik Víz Világfórum Isztambulban, 2009. március 16-22. (szavazás)
  
7.14.A Számvevőszék 10/2008. sz. jelentése az egészségügyi ellátást finanszírozó közösségi fejlesztési támogatásokról a szubszaharai Afrika országaiban (szavazás)
  
7.15.Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása (szavazás)
  
7.16.Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség (szavazás)
  
7.17.Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség (szavazás)
  
7.18.A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
13.1.Bissau-Guinea
  
13.2.Fülöp-szigetek
  
13.3.Nem kormányzati szervezetek kiűzése Darfúrból
 14.Szavazások órája
  
14.1.Bissau-Guinea (szavazás)
  
14.2.Fülöp-szigetek (szavazás)
  
14.3.Nem kormányzati szervezetek kiutasítása Darfúrból (szavazás)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat terjesztette elő:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (átdolgozás) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Tervezet a Tanács határozatára a közös halászati politika területét érintő a 83/515/EGK irányelv és 11 elavult határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

- Javaslat a Tanács rendeletére a közös halászati politika területét érintő 14 elavult rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

- A DEC 06/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG


3. A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban (proposition de résolution déposée)

A Bizottság nyilatkozata: A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban

A vita lefolytatásának időpontja: 2009.03.09 (2009.03.09-i jegyzőkönyv 18. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az európai statútummal rendelkező vállalatokban való munkavállalói részvételről és egyéb kísérő intézkedésekről (B6-0110/2009).

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.7. pont .


4. Keleti partnerség (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Keleti partnerség

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu.

Felszólal: Christopher Beazley.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioan Mircea Paşcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin és Jacek Saryusz-Wolski.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

A vitát lezárják.

°
° ° °

Felszólal: José Ribeiro e Castro, aki megkérdezi, hogy a következő vitán legyen lesz-e a Tanács soros elnöksége (az elnök azt válaszolja, hogy e tárgyban nem kapott tájékoztatást).


5. Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség - Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség (vita)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásának tervezetéről a Tanács számára, amelynek tárgya az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség [2008/2288(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásának tervezetéről a Tanács számára, amelynek tárgya az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség [2008/2289(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Maria Eleni Koppa előterjeszti a jelentéseket.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Juan Fraile Cantón (a DEVE bizottság véleményének előadója), Erika Mann (az INTA bizottság véleményének előadója), Francisco José Millán Mon, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Vicente Miguel Garcés Ramón, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro és Vladko Todorov Panayotov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo és Mairead McGuinness.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Maria Eleni Koppa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.16. pont és 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.17. pont .

°
° ° °

Felszólal: Ewa Tomaszewska, aki visszatér a Németországban tegnap történt tragikus eseményekre.


6. A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0012/2009) felteszi: Marco Cappato, Marco Pannella és Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Monica Frassoni és Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd (B6-0012/2009)

Marco Cappato és Eva Lichtenberger kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glyn Ford, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki és Cornelis Visser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė és Tunne Kelam.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a tibeti helyzetről, a tibeti felkelés 50. évfordulójáról és a Kínai Népköztársaság és a dalai láma küldöttei közötti tárgyalásokról (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann és Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a tibeti felkelés 50. évfordulójáról és a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszédről (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a tibeti felkelés 50. évfordulójáról és a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszédről (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis és Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a tibeti felkelésről és a Kínai Népköztársaság és Őszentsége, a Dalai Láma küldöttei közötti tárgyalásokról (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a tibeti helyzetről (B6-0139/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 7.18. pont .

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói partnerség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a jobb szakmai előmeneteli lehetőségekről és több mobilitásról: európai kutatói partnerség [2008/2213(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0125)


7.2. A fogyasztók – különösen a kiskorúak – védelme a videojátékok tekintetében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a fogyasztók – különösen a kiskorúak – védelméről a videojátékok tekintetében [2008/2173(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A6-0051/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0126)


7.3. Az Izraellel közös légtér kialakítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Izraellel közös légtér kialakítása [2008/2136(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0127)


7.4. A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv * (szavazás)

Javaslat a Tanács rendeletére a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Halászati Bizottság

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0128)


7.5. A humanitárius helyzet romlása Sri Lankán (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0140/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0129)


7.6. A mezőgazdasági termőterületek romlásának kihívása az EU-ban és különösen Dél-Európában: válasz az EU agrárpolitikai eszközei révén (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termőterületek romlásának kihívásáról az EU-ban és különösen Dél-Európában: válasz az EU agrárpolitikai eszközei révén [2008/2219(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A PPE-DE KÉPVISELŐCSOPORT HELYETTESÍTŐ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

Elfogadva (P6_TA(2009)0130)


7.7. A munkavállalók részvétele az európai statútummal rendelkező társaságokban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0110/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0131)


7.8. A bevándorlók gyermekei (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0112/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0132)

Felszólalások:

Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki szóbeli módosító javaslatot tesz az (5) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


7.9. Horvátország: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0104/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0133)

Felszólalások:

Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki módosító javaslatot tesz a 13. módosítás, amelyet elfogadnak.


7.10. Törökország: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0105/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0134)

Felszólalások:

Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a (4) bekezdéshez, amit elfogadnak.

Joost Lagendijk, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz a 9. és 10. módosításhoz, amit elfogadnak.


7.11. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: 2008-as előrehaladási jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0106/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0135)

Felszólalások:

A szavazás előtt Erik Meijer (szerző) technikai pontosításokat tesz a szöveghez.

A szavazás folyamán Giorgos Dimitrakopoulos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a (12) bekezdés második részét bocsássák név szerinti szavazásra (a Parlament beleegyezik).

Anna Ibrisagic, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz a 2. módosításhoz, amit elfogadnak..

Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, visszavonja a 3. módosítást.


7.12. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a volt Jugoszláviára vonatkozó megbízatása (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanács számára készített ajánlásának tervezetéről: A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a volt Jugoszláviára vonatkozó megbízatása [2008/2290(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2009)0136)

Felszólalások:

Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz az (1) bekezdéshez, amit elfogadnak


7.13. Az ötödik Víz Világfórum Isztambulban, 2009. március 16-22. (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0113/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0137)

Felszólalások:

Inés Ayala Sender, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz, amelynek célja új bevezető hivatkozás beillesztése a 7.bevezető hivatkozás után, amelyet elfogadnak.


7.14. A Számvevőszék 10/2008. sz. jelentése az egészségügyi ellátást finanszírozó közösségi fejlesztési támogatásokról a szubszaharai Afrika országaiban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0114/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0138)


7.15. Az egységes eurófizetési térség (SEPA) megvalósítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0111/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0139)


7.16. Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásának tervezetére a Tanács számára: Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség [2008/2288(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2009)0140)


7.17. Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásának tervezetére a Tanács számára: Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség [2008/2289(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2009)0141)

A PPE-DE kéri, hogy a módosításokat tömbszavazással bocsásság szavazásra. A Parlament beleegyezik.

°
° ° °

Az elnök a Parlament nevében elismeréssel szól a megbízatása végéhez érő Harald Rømer főtitkár tevékenységéről.

°
° ° °


7.18. A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 és B6-0139/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0135/2009

(amely a B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt és Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel és Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0142)

(A B6-0139/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások:

Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, kéri, hogy az (1), (2) és (3) bekezdéseket, az E preambulumbekezdést, valamint a szöveg egészét név szerinti szavazással bocsássák szavazásra.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Vincenzo Aita-jelentés - A6-0086/2009:
Mairead McGuinness

Horvátország: 2008-as előrehaladási jelentés - B6-0104/2009:
Bernd Posselt, Philip Claeys, Romana Jordan Cizelj és Miroslav Mikolášik

Törökország: 2008-as előrehaladási jelentés - B6-0105/2009:
Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan és Kyriacos Triantaphyllides

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: 2008-as előrehaladási jelentés - B6-0106/2009:
Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris és Martin Callanan

Sri Lanka - B6-0140/2009:
Martin Callanan

Annemie Neyts-Uyttebroeck -jelentés - A6-0112/2009:
Daniel Hannan

Az ötödik Víz Világfórum Isztambulban, 2009. március 16-22. - B6-0113/2009:
Mairead McGuinness és Marian Harkin

Maria Eleni Koppa -jelentés - A6-0062/2009:
Mairead McGuinness

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra-jelentés – A6-0028/2009:
Philip Claeys

A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd - RC-B6-0135/2009:
Zita Pleštinská, Marco Cappato és Philip Claeys


9. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által 2009. március 5-én elfogadott közös álláspont a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetése, valamint a vízumkérelmek átvételének és feldolgozásának megszervezésére vonatkozó rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre tekintettel (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
utalva: illetékes: LIBE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2009. március 13.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A tibeti felkelés 50. évfordulója, valamint a dalai láma és a kínai kormány közötti párbeszéd - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Brian Crowley közli, hogy nem szavazott a Horvátországról szóló jelentés első hat módosításáról, mert szavazókártyája e szavazások idején nem volt a birtokában.


(A 13.20 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Felszólal: José Ribeiro e Castro, aki sajnálja, hogy a kínai ügyvéd, Gao Zhisheng esete az áprilisi ülés előtt nem képezheti az eljárási szabályzat 115. cikkében előírt, „az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről folytatott vita” tárgyát (az elnök ezt tudomásul veszi).


13. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2009.03.10-i jegyzőkönyv 3. pont.)


13.1. Bissau-Guinea

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 és B6-0120/2009

José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marios Matsakis és Marie Anne Isler Béguin előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 14.1. pont .


13.2. Fülöp-szigetek

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 és B6-0126/2009

Bernd Posselt, Erik Meijer, Marios Matsakis, Leopold Józef Rutowicz és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 14.2. pont .


13.3. Nem kormányzati szervezetek kiűzése Darfúrból

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 és B6-0132/2009

Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder és Filip Kaczmarek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vittorio Prodi és Marie Anne Isler Béguin.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.12-i jegyzőkönyv 14.3. pont .


14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. Bissau-Guinea (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 és B6-0120/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0115/2009

(amely a B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 és B6-0120/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0143)

(A B6-0118/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.2. Fülöp-szigetek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 és B6-0126/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0121/2009

(amely a B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 és B6-0126/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Kartika Tamara Liotard és Willy Meyer Pleite, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0144)

Felszólalások:

- Raül Romeva i Rueda (szerző) szóbeli módosító javaslatot tesz a (4) bekezdéshez, valamint a B preambulumbekezdéshez, amelyeket elfogadnak.


14.3. Nem kormányzati szervezetek kiutasítása Darfúrból (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 és B6-0132/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0127/2009

(amely a B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 és B6-0132/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola és Mario Mauro, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson és Josep Borrell Fontelles, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2009)0145)

(A B6-0129/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások:

- Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz, amelynek célja új bekezdés beillesztése az (1) bekezdés mögé, és amelyet elfogadnak;

-Jacek Saryusz-Wolski, Martine Roure felszólalásáról;

- Charles Tannock (szerző) szóbeli módosító javaslatot tesz, amelynek célja a (2) és a (6) bekezdés törlése, és amelyet elfogadnak;

- Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosító javaslatot tesz, amelynek célja az (5) bekezdés törlése, és amelyet elfogadnak.

°
° ° °

Felszólal: Paul Rübig az Európai Parlament épületeinek a látogatók számára történő megnyitásáról az áprilisi és a májusi ülés során.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat (2) bekezdése)

PETI bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Report on the special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following his Draft Recommendation to the European Commission in Complaint 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2009.03.05)

Társbizottságok

FEMM bizottság

- Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))
(vélemény: ITRE, JURI, LIBE)
Társbizottságok FEMM, EMPL
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2009.03.05)


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dok. száma

Szerző

Aláírások

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

11

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2009. március 23 - 2009. március 26.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.20 órakor berekesztik.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat