Index 
Proces-verbal
PDF 224kWORD 156k
Joi, 12 martie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european (propunere de rezoluţie depusă)
 4.Parteneriat oriental (dezbatere)
 5.Parteneriatul strategic UE-Brazilia - Parteneriatul strategic UE-Mexic (dezbatere)
 6.Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Promovarea carierelor şi a mobilităţii: un parteneriat european pentru cercetători (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Protecţia consumatorilor, în special a minorilor, în ceea ce priveşte folosirea jocurilor video (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Crearea unui spaţiu aerian comun cu Israel (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Plan multianual de refacere a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană * (vot)
  
7.5.Deteriorarea situaţiei umanitare în Sri Lanka (vot)
  
7.6.Problema deteriorării terenurilor agricole în UE, în special în Europa de Sud: soluţia oferită de instrumentele politicii agricole a UE (vot)
  
7.7.Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european (vot)
  
7.8.Copiii migranţilor (vot)
  
7.9.Raportul de progrese pentru 2008 privind Croaţia (vot)
  
7.10.Raportul de progrese pentru 2008 privind Turcia (vot)
  
7.11.Raportul de progrese pentru 2008 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  
7.12.Mandatul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (vot)
  
7.13.Cel de-al cincilea forum mondial al apei de la Istanbul, 16-22 martie 2009 (vot)
  
7.14.Raportul nr. 10/2008 al Curții de Conturi privind ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană (vot)
  
7.15.Implementarea spațiului unic de plăți în euro (SEPA) (vot)
  
7.16.Parteneriatul strategic UE-Brazilia (vot)
  
7.17.Parteneriatul strategic UE-Mexic (vot)
  
7.18.Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 10.Explicaţii privind votul (urmare)
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
13.1.Guineea-Bissau
  
13.2.Philipine
  
13.3.Expulzarea ONG-urilor din Darfur
 14.Votare
  
14.1.Guineea-Bissau (vot)
  
14.2.Philipine (vot)
  
14.3.Expulzarea ONG-urilor din Darfur (vot)
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

JURI

- Proiect de decizie a Consiliului de abrogare a Directivei 83/515/CEE și a 11 decizii caduce din domeniul politicii comune de pescuit (COM(2009)0088 - C6-0094/2009 - 2009/0022(CNS))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de regulament al Consiliului de abrogare a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit (COM(2009)0089 - C6-0095/2009 - 2009/0024(CNS))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de virament de credite DEC 06/2009 - Sectiunea III - Comisie (N6-0005/2009 - C6-0096/2009 - 2009/2018(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european (propunere de rezoluţie depusă)

Declaraţie a Comisiei: Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european

Dezbaterea a avut loc la 09.03.2009 (punctul 18 al PV din 09.03.2009).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Klaus-Heiner Lehne, în numele Grupului PPE-DE, Ieke van den Burg, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului UEN, referitoare la participarea salariaților în societățile cu statut de societate europeană și alte măsuri însoțitoare (B6-0110/2009).

Vot: punctul 7.7 al PV din 12.03.2009.


4. Parteneriat oriental (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Parteneriat oriental

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin şi Tunne Kelam.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marian-Jean Marinescu.

A intervenit Christopher Beazley.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioan Mircea Paşcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin şi Jacek Saryusz-Wolski.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.

°
° ° °

A intervenit José Ribeiro e Castro pentru a întreba dacă preşedinţia în exerciţiu a Consiliului va fi prezentă la următoarea dezbatere (Preşedintele i-a răspuns că nu deţine informaţii referitoare la acest subiect).


5. Parteneriatul strategic UE-Brazilia - Parteneriatul strategic UE-Mexic (dezbatere)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind parteneriatul strategic Uniunea Europeană-Brazilia [2008/2288(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un parteneriat strategic UE-Mexic [2008/2289(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

Maria Eleni Koppa şi-a prezentat raportul.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra şi Maria Eleni Koppa şi-au prezentat rapoartele.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Juan Fraile Cantón (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Erika Mann (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE-DE, Vicente Miguel Garcés Ramón, în numele Grupului PSE, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Willy Meyer Pleite, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriţă, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro şi Vladko Todorov Panayotov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo şi Mairead McGuinness.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra şi Maria Eleni Koppa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.16 al PV din 12.03.2009 şi punctul 7.17 al PV din 12.03.2009.

°
° ° °

A intervenit Ewa Tomaszewska care a revenit asupra dramei ce a avut loc ieri în Germania.


6. Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez (dezbatere)

Întrebare orală (O-0012/2009) adresată de Marco Cappato, Marco Pannella şi Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, şi Monica Frassoni şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane și a dialogului dintre Dalai Lama și guvernul chinez (B6-0012/2009)

Marco Cappato şi Eva Lichtenberger au dezvoltat întrebarea orală.

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Glyn Ford, în numele Grupului PSE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki şi Cornelis Visser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė şi Tunne Kelam.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga şi Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Tibet, cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane și negocierile dintre Republica Populară Chineză și trimișii Sfinției Sale Dalai Lama (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann şi Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, privind referitoare la cea de-a 50-a comemorare a revoltei tibetane și dialogul dintre Dalai Lama și guvernul chinez (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski şi Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, referitoare la cea de-a 50-a comemorare a revoltei tibetane și dialogul dintre Dalai Lama și guvernul chinez (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, referitoare la revolta tibetană și negocierile dintre Republica Populară Chineză și trimișii Sfinției Sale Dalai Lama (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, referitoare la situația din Tibet (B6-0139/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.18 al PV din 12.03.2009.

(Şedinţa, suspendată la 11.55 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Promovarea carierelor şi a mobilităţii: un parteneriat european pentru cercetători (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la favorizarea carierelor și a mobilității: un parteneriat european pentru cercetători [2008/2213(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0125)


7.2. Protecţia consumatorilor, în special a minorilor, în ceea ce priveşte folosirea jocurilor video (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la protecţia consumatorilor, în special a minorilor, în ceea ce priveşte utilizarea jocurilor video [2008/2173(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Toine Manders (A6-0051/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0126)


7.3. Crearea unui spaţiu aerian comun cu Israel (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la crearea unui spaţiu aerian comun cu Israel [2008/2136(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0127)


7.4. Plan multianual de refacere a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană * (vot)

Propunere de regulament al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană [COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS)] - Comisia pentru pescuit

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0128)


7.5. Deteriorarea situaţiei umanitare în Sri Lanka (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0140/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0129)


7.6. Problema deteriorării terenurilor agricole în UE, în special în Europa de Sud: soluţia oferită de instrumentele politicii agricole a UE (vot)

Raport referitor la problema deteriorării terenurilor agricole în UE, în special în Europa de sud: soluţia oferită de instrumentele politicii agricole a UE [2008/2219(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE A GRUPULUI PPE-DE

Adoptat (P6_TA(2009)0130)


7.7. Participarea lucrătorilor în societăţile cu un statut european (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0110/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0131)


7.8. Copiii migranţilor (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0112/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0132)

Intervenţii:

Philip Bushill-Matthews, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la punctul 7, care a fost reţinut.


7.9. Raportul de progrese pentru 2008 privind Croaţia (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0104/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0133)

Intervenţii:

Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral la punctul 13, care a fost reţinut.


7.10. Raportul de progrese pentru 2008 privind Turcia (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0105/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0134)

Intervenţii:

Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, a prezentat un amendament oral la punctul 4, care a fost reţinut.

Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat două amendamente orale la amendamentele 9 şi 10, care au fost reţinute.


7.11. Raportul de progrese pentru 2008 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0106/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0135)

Intervenţii:

Înaintea votării, Erik Meijer (autor) a adus precizări de ordin tehnic textului.

În cursul votării, Giorgos Dimitrakopoulos, în numele Grupului PPE-DE, a solicitat ca a doua parte a punctului 12 să fie supusă la vot prin apel nominal (Parlamentul şi-a exprimat acordul).

Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 2, care a fost reţinut.

Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, a retras amendamentul 3.


7.12. Mandatul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la mandatul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie [2008/2290(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2009)0136)

Intervenţii:

Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la punctul 1 litera (h), care a fost reţinut.


7.13. Cel de-al cincilea forum mondial al apei de la Istanbul, 16-22 martie 2009 (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0113/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0137)

Intervenţii:

Inés Ayala Sender, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral în vederea inserării unei noi referiri după referirea 7, care a fost reţinut.


7.14. Raportul nr. 10/2008 al Curții de Conturi privind ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0114/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0138)


7.15. Implementarea spațiului unic de plăți în euro (SEPA) (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0111/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0139)


7.16. Parteneriatul strategic UE-Brazilia (vot)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind parteneriatul strategic Uniunea Europeană-Brazilia [2008/2288(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2009)0140)


7.17. Parteneriatul strategic UE-Mexic (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un parteneriat strategic UE-Mexic [2008/2289(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2009)0141)

Grupul PPE-DE a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot în bloc. Parlamentul şi-a exprimat acordul.

°
° ° °

Preşedintele, în numele Parlamentului, a adus omagiu acţiunii Secretarului General Harald Rømer, aflat la sfârşit de mandat.

°
° ° °


7.18. Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 şi B6-0139/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0135/2009

care înlocuieşte B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 ):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski şi Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel şi Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2009)0142)

(Propunerea de rezoluţie B6-0139/2009 a devenit caducă.)

Intervenţii:

Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, a solicitat ca punctele 1, 2 şi 3, considerentul E, precum şi ansamblul textului să fie supuse la vot prin apel nominal.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Vincenzo Aita - A6-0086/2009:
Mairead McGuinness

Raportul de progrese pentru 2008 privind Croaţia - B6-0104/2009:
Bernd Posselt, Philip Claeys, Romana Jordan Cizelj şi Miroslav Mikolášik

Raportul de progrese pentru 2008 privind Turcia - B6-0105/2009:
Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan şi Kyriacos Triantaphyllides

Raportul de progrese pentru 2008 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - B6-0106/2009:
Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris şi Martin Callanan

Deteriorarea situaţiei umanitare în Sri Lanka - B6-0140/2009:
Martin Callanan

Raport Annemie Neyts-Uyttebroeck - A6-0112/2009:
Daniel Hannan

Cel de-al cincilea forum mondial al apei de la Istanbul, 16-22 martie 2009 - B6-0113/2009:
Mairead McGuinness şi Marian Harkin

Raport Maria Eleni Koppa - A6-0062/2009:
Mairead McGuinness

Raport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0028/2009:
Philip Claeys

Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez - RC-B6-0135/2009:
Zita Pleštinská, Marco Cappato şi Philip Claeys


9. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii comune a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 5 martie 2009 în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Instrucţiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispoziţiilor privind organizarea primirii şi a prelucrării cererilor de vize (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD))
retrimis fond: LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 13 martie 2009.


10. Explicaţii privind votul (urmare)

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane şi a dialogului dintre Dalai Lama şi guvernul chinez - RC-B6-0135/2009:

Daniel Hannan


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Brian Crowley a anunţat că nu a votat şase din amendamentele raportului referitor la Croaţia pentru că nu era în posesia cartelei de vot în momentul votării.


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit José Ribeiro e Castro care şi-a exprimat regretul deoarece cazul avocatului chinez Gao Zhisheng nu poate face obiectului unei „dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept”, prevăzute la articolul 115 din Regulamentul de procedură, înaintea perioadei de sesiune din aprilie (Preşedinta a luat act de acest lucru).


13. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 10.03.2009)


13.1. Guineea-Bissau

Propuneri de rezoluţii B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 şi B6-0120/2009

José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marios Matsakis şi Marie Anne Isler Béguin au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE, şi Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 12.03.2009.


13.2. Philipine

Propuneri de rezoluţii B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 şi B6-0126/2009

Bernd Posselt, Erik Meijer, Marios Matsakis, Leopold Józef Rutowicz şi Raül Romeva i Rueda au prezentat propunerile de rezoluţie.

A intervenit Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 12.03.2009.


13.3. Expulzarea ONG-urilor din Darfur

Propuneri de rezoluţii B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 şi B6-0132/2009

Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska şi Raül Romeva i Rueda au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Józef Pinior, în numele Grupului PSE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder şi Filip Kaczmarek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Vittorio Prodi şi Marie Anne Isler Béguin.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 12.03.2009.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Guineea-Bissau (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 şi B6-0120/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0115/2009

care înlocuieşte B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 şi B6-0120/2009):

depusă de următorii deputaţi:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano şi Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN,

Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2009)0143)

(Propunerea de rezoluţie B6-0118/2009 a devenit caducă.)


14.2. Philipine (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 şi B6-0126/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0121/2009

care înlocuieşte B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 şi B6-0126/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Frithjof Schmidt şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Kartika Tamara Liotard şi Willy Meyer Pleite, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2009)0144)

Intervenţii:

- Raül Romeva i Rueda (autor) a propus un amendament oral la § 4, precum şi un amendament oral la considerentul B, care au fost reţinute.


14.3. Expulzarea ONG-urilor din Darfur (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 şi B6-0132/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0127/2009

care înlocuieşte B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 şi B6-0132/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson şi Josep Borrell Fontelles, în numele Grupului PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski şi Inese Vaidere, în numele Grupului UEN,

Margrete Auken şi Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2009)0145)

(Propunerea de rezoluţie B6-0129/2009 a devenit caducă.)

Intervenţii:

- Martine Roure, în numele Grupului PSE, a propus un amendament oral în vederea inserării unui nou punct după punctul 1, care a fost reţinut;

-Jacek Saryusz-Wolski cu privire la intervenţia lui Martine Roure;

- Charles Tannock (autor) a propus un amendament oral în vederea suprimării § 2 şi 6, care a fost reţinut;

- Martine Roure, în numele Grupului PSE, a propus un amendament oral în vederea suprimării § 5, care a fost reţinut.

°
° ° °

A intervenit Paul Rübig referitor la programul de vizitare a clădirilor Parlamentului European de la Strasbourg în perioadele de sesiune din aprilie şi mai.


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

PETI

- Raport privind raportul special al Ombudsmanului European prezentat Parlamentului European, în urma propriului proiect de recomandare adresat Comisiei Europene în plângerea 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 05.03.2009)

Comisii asociate

FEMM

- Egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))
(aviz: ITRE, JURI, LIBE)
Comisii asociate FEMM, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 05.03.2009)


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Nr. documentului

Autor

Semnături

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

11

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 23 martie 2009 şi 26 martie 2009.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.20.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate