Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 23 marca 2009 r. - Strasburg

11. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0014/2009) zadała: Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE, do Rady: Umowa przejściowa z Turkmenistanem (B6-0017/2009);

- (O-0015/2009) zadała: Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa przejściowa z Turkmenistanem (B6-0018/2009);

- (O-0024/2009) zadali: Jan Marinus Wiersma i Erika Mann w imieniu grupy PSE, Daniel Caspary i Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Cristiana Muscardini i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, do Rady: Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem (B6-0019/2009);

- (O-0025/2009) zadali: Jan Marinus Wiersma i Erika Mann w imieniu grupy PSE, Daniel Caspary i Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Cristiana Muscardini i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, do Komisji: Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem (B6-0020/2009);

- (O-0031/2009) zadała: Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: kwietniowy szczyt G20 (B6-0201/2009);

- (O-0032/2009) zadała: Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: kwietniowy szczyt G20 (B6-0202/2009);

- (O-0033/2009) zadali: Helmuth Markov i David Martin, w imieniu komisji INTA, do Rady: Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (B6-0203/2009);

- (O-0034/2009) zadali: Helmuth Markov i David Martin, w imieniu komisji INTA, do Komisji:Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (B6-0204/2009);

- (O-0035/2009) zadali: Helmuth Markov i Christofer Fjellner, w imieniu komisji INTA, do Rady: stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony (B6-0205/2009);

- (O-0036/2009) zadali: Helmuth Markov i Christofer Fjellner, w imieniu komisji INTA, do Komisji: stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony (B6-0206/2009);

- (O-0037/2009) zadali: Helmuth Markov i Glyn Ford, w imieniu komisji INTA, do Rady: Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej (B6-0207/2009);

- (O-0038/2009) zadali: Helmuth Markov i Glyn Ford, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej (B6-0208/2009);

- (O-0039/2009) zadali: Helmuth Markov i Robert Sturdy, w imieniu komisji INTA, do Rady: Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej (B6-0209/2009);

- (O-0040/2009) zadali: Helmuth Markov i Robert Sturdy, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej (B6-0210/2009);

- (O-0041/2009) zadali: Helmuth Markov i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, do Rady: umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (B6-0211/2009);

- (O-0042/2009) zadali: Helmuth Markov i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, do Komisji: umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (B6-0212/2009);

- (O-0043/2009) zadali: Helmuth Markov, w imieniu komisji INTA, do Rady: Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony (B6-0213/2009);

- (O-0044/2009) zadali: Helmuth Markov, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony (B6-0214/2009);

- (O-0045/2009) zadali: Helmuth Markov i Kader Arif, w imieniu komisji INTA, do Rady: stosowanie umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Afryką Środkową, z drugiej strony (B6-0215/2009);

- (O-0046/2009) zadali: Helmuth Markov i Kader Arif, w imieniu komisji INTA, do Komisji: w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami Afryki Środkowej, z drugiej strony (B6-0216/2009);

- (O-0047/2009) zadali: Helmuth Markov i Erika Mann, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej (B6-0217/2009);

- (O-0048/2009) zadali: Helmuth Markov i Erika Mann, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej (B6-0218/2009);

- (O-0051/2009) zadała: Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, do Rady: Europejskie sumienie i bohaterowie w walce z totalitaryzmem (B6-0219/2009);

- (O-0052/2009) zadała: Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN, do Komisji: Europejskie sumienie i bohaterowie w walce z totalitaryzmem (B6-0220/2009);

- (O-0139/2008/rév.1) zadała: Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0221/2009);

- (O-0140/2008/rév.1) zadała: Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0222/2009);

- (O-0049/2009) zadały: Katerina Batzeli i Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Dalsze działania w związku z oświadczeniem ministrów sportu Unii Europejskiej, złożonym na posiedzeniu w Biarritz w listopadzie 2008 r. (B6-0223/2009);

- (O-0028/2009) zadał: Johannes Blokland, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: negocjacje planowane na maj 2009 r. pod auspicjami IMO, dotyczące warunków wejścia w życie konwencji w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków (B6-0224/2009);

- (O-0057/2009) zadał: Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Interoperacyjność ładowarek do telefonów komórkowych (B6-0225/2009);

- (O-0064/2009) zadała: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0226/2009);

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- André Brie, Paulo Casaca, Bill Newton Dunn i Nickolay Mladenov, sprawie poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka irańskich Kurdów (0035/2009);

- Victor Boştinaru i Daciana Octavia Sârbu, sprawie utworzenia grupy roboczej ds. opracowania i wdrożenia strategii dotyczącej Dunaju (0036/2009);

- Monica Giuntini, Vincenzo Lavarra, Costas Botopoulos, Jamila Madeira i Jean-Paul Denanot, w sprawie ogłoszenia europejskiego roku turystyki enologicznej (0037/2009);

- Dorette Corbey, John Bowis, Adamos Adamou, Carl Schlyter i Avril Doyle, w sprawie gruźlicy (0038/2009);

- Philip Claeys, Koenraad Dillen i Frank Vanhecke, w sprawie ustanowienia dnia pamięci ofiar przemocy islamistycznej (0039/2009);

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu i Ioan Mircea Paşcu, sprawie środków zakazujących działań ksenofobicznych, rasistowskich i dyskryminacyjnych wobec Rumunów we Włoszech (0040/2009).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności