Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0061(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0117/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0183

Протокол
Понеделник, 23 март 2009 г. - Страсбург

14. Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана - Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион - Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)
CRE

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A6-0117/2009)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009) зададен от Helmuth Markov и David Martin, от името на комисията INTA, към Съвета: Споразумението за икономическо партньорство между държавите от CARIFORUM от една страна и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009) зададен от Helmuth Markov и David Martin, от името на комисията INTA, към Комисията:Споразумението за икономическо партньорство между държавите от CARIFORUM от една страна и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009) зададен от Helmuth Markov и Erika Mann, от името на комисията INTA, към Съвета: Етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Кот д'Ивоар, от друга (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009) зададен от Helmuth Markov и Erika Mann, от името на комисията INTA, към Комисията: Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009) зададен от Helmuth Markov и Christofer Fjellner, от името на комисията INTA, към Съвета: Eтапно споразумение за икономическо партньорство между Eвропейската общност и нейните държави-членки от една страна и Гана от друга (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009) зададен от Helmuth Markov и Christofer Fjellner, от името на комисията INTA, към Комисията: Eтапно споразумение за икономическо партньорство между Eвропейската общност и нейните държави-членки от една страна и Гана от друга (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009) зададен от Helmuth Markov и Glyn Ford, от името на комисията INTA, към Съвета: Временно споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009) зададен от Helmuth Markov и Glyn Ford, от името на комисията INTA, към Комисията: Временно споразумение за икономическо партньорство между държавите от Тихоокеанския регион и Европейската общност (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009) зададен от Helmuth Markov и Robert Sturdy, от името на комисията INTA, към Съвета: Междинно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга страна (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009) зададен от Helmuth Markov и Robert Sturdy, от името на комисията INTA, към Комисията: Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската Общност и нейните държави членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009) зададен от Helmuth Markov и Daniel Caspary от името на комисията INTA, към Съвета: Временното споразумение, с което се установява рамка на Споразумение за икономическо партньорство между източните и южните африкански държави, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009) зададен от Helmuth Markov и Daniel Caspary от името на комисията INTA, към Комисията: Временното споразумение за установяване на рамка на Споразумение за икономическо партньорство между източните и южните африкански държави, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009) зададен от Helmuth Markov, от името на комисията INTA, към Съвета: Споразумението, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите партньорки от Източноафриканската общност, от друга (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) зададен от Helmuth Markov, от името на комисията INTA, към Комисията: Споразумението за установяване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009) зададен от Helmuth Markov и Kader Arif, от името на комисията INTA, към Съвета: Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009) зададен от Helmuth Markov и Kader Arif, от името на комисията INTA, към Комисията: Етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга (B6-0216/2009)

David Martin и Erika Mann представят своите препоръки.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary и Kader Arif развиват своите въпроси, изискващи устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Glyn Ford (автор) развива своя въпрос, изискващ устен отговор.

Jan Kohout (действащ председател на Съвета) и Catherine Ashton (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Robert Sturdy развива своя въпрос, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Jürgen Schröder (докладчик по становището на комисията DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (докладчик по становището на комисията DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE, Liam Aylward, от името на групата UEN, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison, от името на групата GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy и Georgios Papastamkos.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin и Daniel Caspary.

Изказаха се: Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin и Erika Mann

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- David Martin, от името на комисията INTA, относно Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, от името на комисията INTA, относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, от името на комисията INTA, относно временно споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, от името на комисията INTA, относно сключване на Междинно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, от името на комисията INTA, относно временното споразумение за установяване на рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, от името на комисията INTA, относно споразумение за установяване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна (B6-0146/2009)

- Kader Arif, от името на комисията INTA, относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга (B6-0147/2009)

- Erika Mann, от името на комисията INTA, относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Кот д’Ивоар, от друга (B6-0148/2009)

- David Martin, от името на групата PSE, относно Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карибския форум от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (B6-0151/2009)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.17 от протокола от 25.03.2009, точка 3.18 от протокола от 25.03.2009, точка 3.9 от протокола от 25.03.2009, точка 3.10 от протокола от 25.03.2009, точка 3.11 от протокола от 25.03.2009, точка 3.12 от протокола от 25.03.2009, точка 3.13 от протокола от 25.03.2009, точка 3.14 от протокола от 25.03.2009, точка 3.15 от протокола от 25.03.2009 и точка 3.16 от протокола от 25.03.2009.

Правна информация - Политика за поверителност