Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0061(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0117/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0183

Zápis
Pondělí, 23. března 2009 - Štrasburk

14. Dohoda o hospodářském partnerství ES-CARIFORUM *** – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-Pobřeží slonoviny *** – Dohoda o partnerství Carifora-ES – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-Pobřeží slonoviny – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-Ghana – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-tichomořské státy – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-státy EPA (SADC) – Dohoda o hospodářském partnerství
Státy východní a jižní Afriky-ES – Dohoda o hospodářském partnerství ES-partnerské státy Východoafrického společenství – Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES-střední Afrika (rozprava)
CRE

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A6-0117/2009)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a David Martin za výbor INTA Radě: Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy Carifora na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a David Martin za výbor INTA Komisi:Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy Carifora na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Erika Mann za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Pobřežím slonoviny (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Erika Mann za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Pobřežím slonoviny (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Christofer Fjellner za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ghanou na straně druhé (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Christofer Fjellner za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ghanou na straně druhé (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Glyn Ford za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda o partnerství mezi tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Glyn Ford za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda o partnerství mezi tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Robert Sturdy za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy Společenství pro rozvoj Jižní Afriky (SADC) EPA na straně druhé (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Robert Sturdy za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy Společenství pro rozvoj Jižní Afriky (SADC) EPA na straně druhé (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Daniel Caspary za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda, kterou se stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Daniel Caspary za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda, kterou se stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009), kterou pokládá Helmuth Markov za výbor INTA Radě: Dohoda zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009), kterou pokládá Helmuth Markov za výbor INTA Komisi: Dohoda zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Kader Arif za výbor INTA Radě: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a střední Afrikou na straně druhé (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009), kterou pokládají Helmuth Markov a Kader Arif za výbor INTA Komisi: Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a střední Afrikou na straně druhé (B6-0216/2009)

David Martin a Erika Mann uvedli doporučení.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary a Kader Arif rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Glyn Ford (autorka) rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Jan Kohout (úřadující předseda Rady) a Catherine Ashton (členka Komise) odpověděli na otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Robert Sturdy rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Jürgen Schröder (navrhovatel výboru DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (navrhovatel výboru DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison za skupinu GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy a Georgios Papastamkos.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin a Daniel Caspary.

Vystoupili Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin a Erika Mann

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- David Martin za výbor INTA o Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner za výbor INTA o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ghanou na straně druhé (B6-0142/2009)

- Glyn Ford za výbor INTA o Prozatímní dohodě o partnerství mezi tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy za výbor INTA o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary za výbor INTA o prozatímní dohodě, kterou se stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov za výbor INTA o dohodě zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé (B6-0146/2009)

- Kader Arif za výbor INTA o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a střední Afrikou na straně druhé (B6-0147/2009)

- Erika Mann za výbor INTA o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé (B6-0148/2009)

- David Martin za skupinu PSE o Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (B6-0151/2009)

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 3.17 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.18 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.9 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.10 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.11 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.12 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.13 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.14 zápisu ze dne 25.03.2009, bod 3.15 zápisu ze dne 25.03.2009 a bod 3.16 zápisu ze dne 25.03.2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí