Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0061(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0117/2009

Debatten :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Stemmingen :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0183

Notulen
Maandag 23 maart 2009 - Straatsburg

14. Economische partnerschapsovereenkomst EG - Cariforum-staten *** - Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ivoorkust *** - Partnerschapsovereenkomst Cariforum - EG - Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ivoorkust - Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ghana - Tussentijdse economische-partnerschapsovereenkomst EG - Staten van de Stille Oceaan - Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG - SADC-landen - Economische partnerschapsovereenkomst Staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika - EG - Econmische partnerschapsovereenkomst EG - Partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap - Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Centraal-Afrika (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A6-0117/2009)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009) van Helmuth Markov en David Martin, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Economische Partnerschapovereenkomsten tussen de staten van Cariforum en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009) van Helmuth Markov en David Martin, namens de Commissie INTA, aan de Commissie:Economische Partnerschapovereenkomsten tussen de staten van Cariforum en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009) van Helmuth Markov en Erika Mann, namens de Commissie INTA, aan de Raad: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009) van Helmuth Markov en Erika Mann, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009) van Helmuth Markov en Christofer Fjellner, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ghana, anderzijds (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009) van Helmuth Markov en Christofer Fjellner, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ghana, anderzijds (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009) van Helmuth Markov en Glyn Ford, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Economische-partnerschapsovereenkomsten tussen de staten van de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009) van Helmuth Markov en Glyn Ford, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Economische-partnerschapsovereenkomsten tussen de staten van de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009) van Helmuth Markov en Robert Sturdy, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de SADC-landen anderzijds (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009) van Helmuth Markov en Robert Sturdy, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de SADC-landen anderzijds (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009) van Helmuth Markov en Daniel Caspary namens de Commissie INTA, aan de Raad: Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009) van Helmuth Markov en Daniel Caspary namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009) van Helmuth Markov, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, anderzijds (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) van Helmuth Markov, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, anderzijds (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009) van Helmuth Markov en Kader Arif, namens de Commissie INTA, aan de Raad: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009) van Helmuth Markov en Kader Arif, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (B6-0216/2009)

David Martin en Erika Mann presenteren hun aanbevelingen.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary en Kader Arif lichten hun mondelinge vragen toe.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Glyn Ford (auteur) licht zijn mondelinge vraag toe.

Jan Kohout (fungerend voorzitter van de Raad) en Catherine Ashton (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Robert Sturdy licht zijn mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Jürgen Schröder (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Madeleine Jouye de Grandmaison, namens de GUE/NGL-Fractie, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy en Georgios Papastamkos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin en Daniel Caspary.

Het woord wordt gevoerd door Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin en Erika Mann

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- David Martin, namens de Commissie INTA, over de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, namens de Commissie INTA, over de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en Ghana anderzijds (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, namens de Commissie INTA, over de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de staten in de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap anderzijds (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, namens de Commissie INTA, over een tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, namens de Commissie INTA, over de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, namens de Commissie INTA, over de overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, anderzijds (B6-0146/2009)

- Kader Arif, namens de Commissie INTA, over de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Centraal-Afrika anderzijds (B6-0147/2009)

- Erika Mann, namens de Commissie INTA, over de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds (B6-0148/2009)

- David Martin, namens de PSE-Fractie, over de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (B6-0151/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.17 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.18 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.9 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.10 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.11 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.12 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.13 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.14 van de notulen van 25.03.2009, punt 3.15 van de notulen van 25.03.2009 en punt 3.16 van de notulen van 25.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid