Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0061(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0117/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0183

Zápisnica
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg

14. Dohoda o hospodárskom partnerstve ES/CARIFORUM *** - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Pobrežím Slonoviny *** - Dohoda o partnerstve ES - Cariforum - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Pobrežie Slonoviny - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Ghana - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty tichomorskej oblasti - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty SADC-DHP - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty východnej a južnej Afriky - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - partnerské štáty Východoafrického spoločenstva - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - stredná Afrika (rozprava)
CRE

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca David Martin (A6-0117/2009)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009), ktorú položili Helmuth Markov a David Martin, za výbor INTA, pre Radu: Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia Cariforum na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009), ktorú položili Helmuth Markov a David Martin, za výbor INTA, pre Komisiu:Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia Cariforum na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Erika Mann, za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Erika Mann, za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Christofer Fjellner, za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na druhej strane (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Christofer Fjellner, za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na druhej strane (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Glyn Ford, za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi tichomorskej oblasti a Európskym spoločenstvom (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Glyn Ford, za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi tichomorskej oblasti a Európskym spoločenstvom (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Robert Sturdy, za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Robert Sturdy, za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na druhej strane (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Daniel Caspary za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Daniel Caspary za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009), ktorú položil Helmuth Markov, za výbor INTA, pre Radu: Dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009), ktorú položil Helmuth Markov, za výbor INTA, pre Komisiu: Dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Kader Arif, za výbor INTA, pre Radu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a strednou Afrikou na druhej strane (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009), ktorú položili Helmuth Markov a Kader Arif, za výbor INTA, pre Komisiu: Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a strednou Afrikou na druhej strane (B6-0216/2009)

David Martin a Erika Mann uviedli svoje odporúčania.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary a Kader Arif rozviedli svoje otázky na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Glyn Ford (autorka) rozviedla svoju otázku na ústne zodpovedanie.

Jan Kohout (úradujúci predseda Rady) a Catherine Ashton (členka Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Robert Sturdy rozviedol svoju otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Jürgen Schröder (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison za skupinu GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy a Georgios Papastamkos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin a Daniel Caspary.

Vystúpili títo poslanci: Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin a Erika Mann

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- David Martin, za výbor INTA, o dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, za výbor INTA, o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na strane druhej (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, za výbor INTA, o dočasnej dohode o partnerstve medzi tichomorskými štátmi na jednej strane a Európskym spoločenstvom na strane druhej (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, za výbor INTA, o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC DHP na druhej strane (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, za výbor INTA, o dočasnej dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, za výbor INTA, o dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane (B6-0146/2009)

- Kader Arif, za výbor INTA, o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a strednou Afrikou na druhej strane (B6-0147/2009)

- Erika Mann, za výbor INTA, o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na strane druhej (B6-0148/2009)

- David Martin za skupinu PSE, o Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (B6-0151/2009)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.17 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.18 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.9 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.10 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.11 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.12 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.13 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.14 zápisnice zo dňa 25.03.2009, bod 3.15 zápisnice zo dňa 25.03.2009 a bod 3.16 zápisnice zo dňa 25.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia