Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0484/2008

Ingediende teksten :

A6-0484/2008

Debatten :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Stemmingen :

PV 24/03/2009 - 4.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0158

Notulen
Maandag 23 maart 2009 - Straatsburg

15. Cosmetische producten (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

Dagmar Roth-Behrendt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Horst Schnellhardt, Margrete Auken, Péter Olajos, Zuzana Roithová en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Dagmar Roth-Behrendt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.13 van de notulen van 24.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid