Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 23 март 2009 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Отпаднали писмени декларации
 7.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 8.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 9.Петиции
 10.Внесени документи
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Ред на работа
 13.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 14.Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана - Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион - Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка - Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност - Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)
 15.Козметични продукти (преработка) ***I (разискване)
 16.Пускане на пазара на биоциди ***I - Ново предложение за преразглеждане относно биоцидите (разискване)
 17.Една година след Лисабон: партньорството Африка–ЕС в действие (разискване)
 18.Договори във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) (кратко представяне)
 19.Социална отговорност на подизпълнителите във веригата на производството (кратко представяне)
 20.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (кратко представяне)
 21.Цените на хранителните стоки в Европа (кратко представяне)
 22.Художествено образование в Европейския съюз (кратко представяне)
 23.Активен диалог с гражданите относно Европа (кратко представяне)
 24.Борба срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (кратко представяне)
 25.Многоезичие (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (206 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (151 kb) Присъствен списък (22 kb) 
 
Протокол (239 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност