Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 23 marca 2009 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Oficjalne powitanie
 6.Upadłe oświadczenia pisemne
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 9.Petycje
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM *** - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej *** - Umowa o partnerstwie Cariforum-WE - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE*Wybrzeże Kości Słoniowej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego - Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE/kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Afryki Wschodniej i Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Afryka Środkowa (debata)
 15.Produkty kosmetyczne (przekształcenie) ***I (debata)
 16.Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***I - Nowy wniosek dotyczący rewizji w odniesieniu do produktów biobójczych (debata)
 17.W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce (debata)
 18.Umowy MCR (krótka prezentacja)
 19.Odpowiedzialność socjalna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)
 20.Umowa o wolnym handlu UE/Indie (krótka prezentacja)
 21.Ceny produktów żywnościowych w Europie (krótka prezentacja)
 22.Studia artystyczne w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 23.Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy (krótka prezentacja)
 24.Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (krótka prezentacja)
 25.Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (krótka prezentacja)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (177 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (145 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (228 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności