Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Oficiálne privítanie
 6.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 7.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 9.Petície
 10.Predložené dokumenty
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 12.Program práce
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES/CARIFORUM *** - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Pobrežím Slonoviny *** - Dohoda o partnerstve ES - Cariforum - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Pobrežie Slonoviny - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Ghana - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty tichomorskej oblasti - Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty SADC-DHP - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty východnej a južnej Afriky - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - partnerské štáty Východoafrického spoločenstva - Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - stredná Afrika (rozprava)
 15.Kozmetické výrobky (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 16.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh ***I - Nový návrh na revíziu týkajúci sa biocídnych výrobkov (rozprava)
 17.Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (rozprava)
 18.Zmluvy o rozvojových cieľov milénia (stručná prezentácia)
 19.Sociálna zodpovednosť subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci (stručná prezentácia)
 20.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou (stručná prezentácia)
 21.Ceny potravín v Európe (stručná prezentácia)
 22.Štúdium umenia v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Aktívny dialóg s občanmi o Európe (stručná prezentácia)
 24.Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ (stručná prezentácia)
 25.Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (177 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (139 kb) Prezenčná listina (22 kb) 
 
Zápisnica (223 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia