Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 23 mars 2009 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Välkomsthälsning
 6.Bortfallna skriftliga förklaringar
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Avtalstexter översända av rådet
 9.Framställningar
 10.Inkomna dokument
 11.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EG och Cariforum-staterna *** - Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap EG/Elfenbenskusten *** - Partnerskapsavtal Cariforum - EG - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Elfenbenskusten - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Ghana - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - Stillahavsområdet - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - de avtalsslutande SADC-staterna - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap Stater i östra och södra Afrika - EG - Avtalet om ekonomiskt partnerskap EG - partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Centralafrika (debatt)
 15.Kosmetiska produkter (omarbetning) ***I (debatt)
 16.Utsläppande av biocidprodukter på marknaden ***I - Nytt förslag till översyn beträffande biocider (debatt)
 17.Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika-EU (debatt)
 18.Millennieutvecklingsmålavtalen (kortfattad redogörelse)
 19.Underentreprenörernas sociala ansvar i produktionskedjan (kortfattad redogörelse)
 20.Ett frihandelsavtal mellan EU och Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Livsmedelspriserna i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Konststudier inom Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 23.Aktiv dialog med medborgarna om EU (kortfattad redogörelse)
 24.Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (kortfattad redogörelse)
 25.Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (179 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (144 kb) Närvarolista (22 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy