Kazalo 
Zapisnik
PDF 214kWORD 141k
Ponedeljek, 23. marec 2009 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Dobrodošlica
 6.Brezpredmetne pisne izjave
 7.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 8.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 9.Peticije
 10.Predložitev dokumentov
 11.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 12.Razpored dela
 13.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 14.Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Cariforum *** - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala *** - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Cariforum - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Gana - Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/pacifiške države - Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/države Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/vzhodno- in južnoafriške države - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/partnerske države Vzhodnoafriške skupnosti - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/srednjeafriške države (razprava)
 15.Kozmetični izdelki (prenovitev) ***I (razprava)
 16.Dajanje biocidnih pripravkov v promet ***I - Novi predlog za revizijo o biocidih (razprava)
 17.Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU (razprava)
 18.Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja (kratka predstavitev)
 19.Družbena odgovornost podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi (kratka predstavitev)
 20.Sporazum o prosti trgovini EU/Indija (kratka predstavitev)
 21.Cene hrane v Evropi (kratka predstavitev)
 22.Študij umetnosti v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 23.Aktivni dialog z državljani o Evropi (kratka predstavitev)
 24.Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU (kratka predstavitev)
 25.Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (kratka predstavitev)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.

°
° ° °

Predsednik je čestital Klausu Welleju, novemu generalnemu sekretarju Evropskega parlamenta, in tudi Davidu Harleyju, namestniku generalnega sekretarja.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob komemoraciji šestdesete obletnice deportacije več sto tisoč baltskih državljanov, ki je potekala marca 1949.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Predsednik je sprejel v vednost, da je bil Valdis Dombrovskis imenovan za predsednika vlade Republike Latvije.

Ker ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4(4) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 12. marca 2009 in o tem obvestil zadevno državo članico.


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji Vseafriškega parlamenta pod vodstvom gospoda Khumala, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


6. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100/2008 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


7. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnimi zasedanji novembra 2008, prvim in drugim decembra 2008 ter januarja 2009.


8. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o nekatrih vidikih zračnih prevozov,

- Vmesni sporazum, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Ljudske republike Kitajske o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji mamil ali psihotropnih snovi.


9. Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

10. marec 2009

José Antonio Redorat Fresquet (Federación Municipios y Provincias) (2 podpisa) (št. 0184/2009); Miguel Angel Gea Rifa (Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA)) (št. 0185/2009); Manfred Zeh (IACE Deutschland) (št. 0186/2009); Magdalena Bakos (št. 0187/2009); Adrian Vacarescu (št. 0188/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0189/2009); José Luis Ruiz Rojas (št. 0190/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0191/2009); Michael Ashbrook (št. 0192/2009); Maria Heidelerg (št. 0193/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0194/2009); John Paul (št. 0195/2009); Jörg Thieme (št. 0196/2009); Peter Janoff (št. 0197/2009); Carmen Burca (št. 0198/2009); Heinz Klaus Thiesen (št. 0199/2009); Axel Scheffler (št. 0200/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0201/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0202/2009); Nikolina Dimitrova (št. 0203/2009); Vasudey Gowrkha (št. 0204/2009); Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (št. 0205/2009); Robert Cassar (št. 0206/2009); Harald Karl Heinz Lang (št. 0207/2009); Florenza Scholtes (št. 0208/2009); Horst Stamm (št. 0209/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0210/2009); Liudvikas Ragauskis (št. 0211/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0212/2009); Stephan Weinberger (št. 0213/2009); Corneliu Caileanu (št. 0214/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0215/2009); Lenka Hlochová (št. 0216/2009);

11. marec 2009

Philipp Polster (št. 0217/2009); Louis Baumann (št. 0218/2009); Robert Levy (št. 0219/2009); Birgit Klein (št. 0220/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0221/2009); Bruce Burgess (št. 0222/2009); Krystyna Kaczor (št. 0223/2009); Fernando García Torres (št. 0224/2009); Thorsten Niemeier (Bürgerinitiative gegen Schreckschussanlagen) (št. 0225/2009); Emil Moise (Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţǎ) (št. 0226/2009); Argyri Karanasiou (št. 0227/2009); Anton Krastev (št. 0228/2009); Plamen Yankov (Фирмена Синдикална Организация към ФТР "Подкрепа" в ДП РВД) (št. 0229/2009); Spyridon Andriopoulos (št. 0230/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0231/2009); Menelaos Theodoroulakis (Diktou Argos) (št. 0232/2009); Uzma Naz Elahi (Depilex) (št. 0233/2009); Ramón Rojas Hernández (Mundo sin Guerras y sin Violencia) (št. 0234/2009); l'association Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców Zarząd Główny (št. 0235/2009); Agnès Coustheur (2 podpisa) (št. 0236/2009);

17. marec 2009

Andris Rungainis (2 podpisa) (št. 0237/2009); Trifon Atanassov (št. 0238/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0239/2009); Bernard Dittrich (št. 0240/2009); Antonia Dalla Costa (ANILS - Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere Padova) (št. 0241/2009); Polat Aslan (št. 0242/2009); Amine Chentouf (št. 0243/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0244/2009); Donat Pietrzykowski (št. 0245/2009); Juan José Iñiguez Luengo (št. 0246/2009); Ilie Cristescu (št. 0247/2009); Rosa Pérez Garijo (št. 0248/2009); Tim Rainals (št. 0249/2009); Rachel Harvey-Kelly (št. 0250/2009); (ime vlagatelja zaupno) (2 podpisa) (št. 0251/2009); François Espuche (Association Gratte Papiers) (14 podpisov) (št. 0252/2009); Anni Weiler (ArbeitsWelt - Working World (AWWW GmbH)) (št. 0253/2009); Eilert Marks (št. 0254/2009); Joaquim Carlos Pinto Concha de Almeida (št. 0255/2009); Tarja Räisänen (Kaapatut Lapset Ry (Finnish Association for Abducted Children)) (700 podpisov) (št. 0256/2009); Ivelin Stoykov (št. 0257/2009); Ivan Mitov Petrov (št. 0258/2009); David Hallam (2 podpisa) (št. 0259/2009); Corneliu Bursucanu (št. 0260/2009); Callisto Genco (št. 0261/2009); Calvino De Sousa (št. 0262/2009); Dan Thorneycroft (št. 0263/2009); Wolfgang Uhlmann (Busse & Miessen Rechtsanwälte) (št. 0264/2009); Ernesto Piserra Sánchez (št. 0265/2009); Odile Biyidi (Survie) (št. 0266/2009); Pedro Peñalver Conesa (št. 0267/2009); John Hirst (Association of Prisoners) (št. 0268/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0269/2009); Stela Frangulea (Comunitatea din localitatea Schela) (št. 0270/2009); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0271/2009); Mario Trutschel (št. 0272/2009); Dariusz Doboszyński (št. 0273/2009); Tomás González Díaz (Asociación de Vecinos) (št. 0274/2009);

18. marec 2009

Ibrahim Habib Ibrahim (European Union of Coptic Organisations for Human Rights) (št. 0275/2009);


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- Poročilo o urbani razsežnosti kohezijske politike v novem programskem obdobju (2008/2130(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

- Poročilo o dopolnjevanju in usklajevanju kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja (2008/2100(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) (KOM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

- Poročilo o družbeni odgovornosti podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi (2008/2249(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Nepala o nekaterih vidikih zračnega prevoza (KOM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Paolo Costa (A6-0071/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih rokov (KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

- Poročilo: Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU (2008/2318(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Maria Martens (A6-0079/2009)

- Poročilo o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji na osebne pravice evropskih državljanov, okolje in uporabo prava EU, na podlagi prejetih peticij (2008/2248(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Margrete Auken (A6-0082/2009)

- Poročilo o zeleni knjigi o teritorialni koheziji in napredku razprave o prihodnji reformi kohezijske politike (2008/2174(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Lambert Van Nistelrooij (A6-0083/2009)

- Poročilo o pogodbah o razvojnih ciljih tisočletja (2008/2128(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) v zvezi z razdeljevanjem hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (KOM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

- Poročilo o večjezičnosti: prednost Evrope in skupna zaveza (2008/2225(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

- Poročilo o študiju umetnosti v Evropski uniji (2008/2226(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Maria Badia I Cutchet (A6-0093/2009)

- Poročilo o cenah hrane v Evropi (2008/2175(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

- Poročilo o najboljši praksi na področju regionalne politike in ovirah za uporabo sredstev iz strukturnih skladov (2008/2061(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o okrepitvi varnosti in temeljnih svoboščin na internetu (2008/2160(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

- Poročilo o metodi ABB-ABM kot orodju za upravljanje dodeljevanja proračunskih sredstev (2008/2053(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

- Poročilo o aktivnem dialogu z državljani o Evropi (2008/2224(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

- Poročilo o izvajanju Uredbe o strukturnih skladih 2007–2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike (2008/2183(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Skupnosti (KOM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

- Poročilo o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007–2013 (2008/2055(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0110/2009)

- Poročilo o stanju čezatlantskih odnosov po volitvah v Združenih državah Amerike (2008/2199(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in državami CARIFORUM na drugi strani (05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)) - Odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A6-0117/2009)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES o strukturi in stopnji trošarine, ki velja za predelani tobak (KOM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

- Poročilo o Beli knjigi o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (2008/2154(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0129/2009)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirano besedilo) (KOM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0130/2009)

- Poročilo o sporazumu o prosti trgovini med EU in Indijo (2008/2135(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

- Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 64. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (2009/2000(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

- Poročilo o letnih poročilih za leto 2007 Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj (2008/2155(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)) - Odbor INTA - Poročevalka: Erika Mann (A6-0144/2009)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma (05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Baroness Sarah Ludford (A6-0143/2009)


11. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0014/2009), ki ga je postavila Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE Svetu: Vmesni sporazum s Turkmenistanom (B6-0017/2009);

- (O-0015/2009), ki ga je postavila Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE Komisiji: Vmesni sporazum s Turkmenistanom (B6-0018/2009);

- (O-0024/2009), ki so ga postavili Jan Marinus Wiersma in Erika Mann v imenu skupine PSE, Daniel Caspary in Robert Sturdy v imenu skupine PPE-DE, Cristiana Muscardini in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN Svetu: Začasni trgovinski sporazum med EU in Turkmenistanom (B6-0019/2009);

- (O-0025/2009), ki so ga postavili Jan Marinus Wiersma in Erika Mann v imenu skupine PSE, Daniel Caspary in Robert Sturdy v imenu skupine PPE-DE, Cristiana Muscardini in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN Komisiji: Začasni trgovinski sporazum med EU in Turkmenistanom (B6-0020/2009);

- (O-0031/2009), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora ECON Svetu: Aprilsko vrhunsko srečanje skupine držav G 20 (B6-0201/2009);

- (O-0032/2009), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora ECON Komisiji: Aprilsko vrhunsko srečanje skupine držav G 20 (B6-0202/2009);

- (O-0033/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in David Martin v imenu odbora INTA Svetu: Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0203/2009);

- (O-0034/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in David Martin v imenu odbora INTA Komisiji:Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0204/2009);

- (O-0035/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Christofer Fjellner v imenu odbora INTA Svetu: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Gano na drugi strani (B6-0205/2009);

- (O-0036/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Christofer Fjellner v imenu odbora INTA Komisiji: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Gano na drugi strani (B6-0206/2009);

- (O-0037/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Glyn Ford v imenu odbora INTA Svetu: o sporazumu o začasnem partnerstvu med pacifiškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi (B6-0207/2009);

- (O-0038/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Glyn Ford v imenu odbora INTA Komisiji: O sporazumu o začasnem partnerstvu med pacifiškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi (B6-0208/2009);

- (O-0039/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Robert Sturdy v imenu odbora INTA Svetu: začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, na drugi (B6-0209/2009);

- (O-0040/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Robert Sturdy v imenu odbora INTA Komisiji: začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, na drugi (B6-0210/2009);

- (O-0041/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Svetu: Začasni sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0211/2009);

- (O-0042/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Komisiji: Začasni sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0212/2009);

- (O-0043/2009), ki ga je postavil Helmuth Markov v imenu odbora INTA Svetu: Sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na drugi strani (B6-0213/2009);

- (O-0044/2009), ki ga je postavil Helmuth Markov v imenu odbora INTA Komisiji: Sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na drugi strani (B6-0214/2009);

- (O-0045/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Kader Arif v imenu odbora INTA Svetu: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in srednjeafriškimi državami na drugi strani (B6-0215/2009);

- (O-0046/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Kader Arif v imenu odbora INTA Komisiji: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in srednjeafriškimi državami na drugi strani (B6-0216/2009);

- (O-0047/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Erika Mann v imenu odbora INTA Svetu: Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani (B6-0217/2009);

- (O-0048/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Erika Mann v imenu odbora INTA Komisiji: Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani (B6-0218/2009);

- (O-0051/2009), ki ga je postavila Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN Svetu: Evropska vest in junaki boja proti totalitarizmu (B6-0219/2009);

- (O-0052/2009), ki ga je postavila Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN Komisiji: Evropska vest in junaki boja proti totalitarizmu (B6-0220/2009);

- (O-0139/2008/rev.1), ki ga je postavila Jana Hybášková v imenu skupine PPE-DE Svetu: Evropska vest in totalitarizem (B6-0221/2009);

- (O-0140/2008/rev.1), ki ga je postavila Jana Hybášková v imenu skupine PPE-DE Komisiji: Evropska vest in totalitarizem (B6-0222/2009);

- (O-0049/2009), ki sta ga postavili Katerina Batzeli in Doris Pack v imenu odbora CULT Komisiji: Nadaljnji ukrepi po deklaraciji ministrov za šport Evropske unije na srečanju v Biarritzu novembra 2008 (B6-0223/2009);

- (O-0028/2009), ki ga je postavil Johannes Blokland v imenu odbora ENVI Komisiji: Pogajanja o pogojih v zvezi z začetkom veljavnosti konvencije za varno in okolju prijazno recikliranje ladij, ki bodo potekala maja 2009 pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (B6-0224/2009);

- (O-0057/2009), ki ga je postavil Marco Cappato v imenu skupine ALDE Komisiji: Enotni polnilci mobilnih telefonov (B6-0225/2009);

- (O-0064/2009), ki ga je postavila Doris Pack v imenu skupine PPE-DE Komisiji: Vloga kulture v razvoju evropskih regij (B6-0226/2009);

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- André Brie, Paulo Casaca, Bill Newton Dunn in Nickolay Mladenov o izboljšanju položaja človekovih pravic Kurdov v Iranu (0035/2009);

- Victor Boştinaru in Daciana Octavia Sârbu o ustanovitvi delovne skupine za oblikovanje in izvajanje strategije za Donavo (0036/2009);

- Monica Giuntini, Vincenzo Lavarra, Costas Botopoulos, Jamila Madeira in Jean-Paul Denanot o razglasitvi evropskega leta vinskega turizma (0037/2009);

- Dorette Corbey, John Bowis, Adamos Adamou, Carl Schlyter in Avril Doyle o tuberkulozi (0038/2009);

- Philip Claeys, Koenraad Dillen in Frank Vanhecke o uvedbi dneva spomina na žrtve islamskega nasilja (0039/2009);

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu in Ioan Mircea Paşcu o ukrepih za zaustavitev ksenofobnih, rasističnih in diskriminacijskih dejanj proti Romunom v Italiji (0040/2009).


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo marčevsko plenarno zasedanje (PE 422.679/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govorila je Monica Frassoni o časovnem razporedu glasovanj v zvezi z volitami predsednika in članov Evropske komisije (predsednik je to sprejel v vednost).


13. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Metin Kazak, Eoin Ryan, László Tőkés, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Desislav Chukolov, György Schöpflin, Gyula Hegyi, Jean Marie Beaupuy, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Csaba Sándor Tabajdi, Aurelio Juri, Bogusław Rogalski, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Bauer, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Ioannis Gklavakis, Chris Davies, Péter Olajos, Luisa Morgantini, Alojz Peterle, Milan Horáček, Richard Seeber, Tunne Kelam, Maria Petre, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicodim Bulzesc, Nicolae Vlad Popa, Iuliu Winkler, Csaba Sógor in Călin Cătălin Chiriţă.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik


14. Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Cariforum *** - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala *** - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Cariforum - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Slonokoščena obala - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/Gana - Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/pacifiške države - Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/države Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/vzhodno- in južnoafriške države - Sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/partnerske države Vzhodnoafriške skupnosti - Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu ES/srednjeafriške države (razprava)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A6-0117/2009)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in David Martin v imenu odbora INTA Svetu: Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in David Martin v imenu odbora INTA Komisiji: Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Erika Mann v imenu odbora INTA Svetu: Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Erika Mann v imenu odbora INTA Komisiji: Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Christofer Fjellner v imenu odbora INTA Svetu: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Gano na drugi strani (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Christofer Fjellner v imenu odbora INTA Komisiji: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Gano na drugi strani (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Glyn Ford v imenu odbora INTA Svetu: o sporazumu o začasnem partnerstvu med pacifiškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Glyn Ford v imenu odbora INTA Komisiji: O sporazumu o začasnem partnerstvu med pacifiškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Robert Sturdy v imenu odbora INTA Svetu: začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, na drugi (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Robert Sturdy v imenu odbora INTA Komisiji: začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, na drugi (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Svetu: Začasni sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Komisiji: Začasni sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009), ki ga je postavil Helmuth Markov v imenu odbora INTA Svetu: Sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na drugi strani (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009), ki ga je postavil Helmuth Markov v imenu odbora INTA Komisiji: Sporazum o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na drugi strani (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Kader Arif v imenu odbora INTA Svetu: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in srednjeafriškimi državami na drugi strani (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009), ki sta ga postavila Helmuth Markov in Kader Arif v imenu odbora INTA Komisiji: Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in srednjeafriškimi državami na drugi strani (B6-0216/2009)

David Martin in Erika Mann sta predstavila svoja priporočila.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary in Kader Arif so razvili svoja vprašanja za ustni odgovor.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Glyn Ford (avtorica) je razvila svoje vprašanje za ustni odgovor.

Jan Kohout (predsedujoči Svetu) in Catherine Ashton (članica Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

Robert Sturdy je razvil svoje vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Jürgen Schröder (pripravljalec mnenja odbora DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (pripravljalec mnenja odbora DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison v imenu skupine GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy in Georgios Papastamkos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin in Daniel Caspary.

Govorili so Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin in Erika Mann

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- David Martin v imenu odbora INTA o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUM na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner v imenu odbora INTA o vmesnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni ter Gano na drugi strani (B6-0142/2009)

- Glyn Ford v imenu odbora INTA o začasnem sporazumu o partnerstvu med pacifiškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy v imenu odbora INTA o začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti, ki izvajajo sporazum o gospodarskem partnerstvu, na drugi strani (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary v imenu odbora INTA o začasnem sporazumu o vzpostavitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov v imenu odbora INTA o sporazumu za vzpostavitev okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na drugi strani (B6-0146/2009)

- Kader Arif v imenu odbora INTA o vmesnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter osrednjo Afriko na drugi strani (B6-0147/2009)

- Erika Mann v imenu odbora INTA o začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani (B6-0148/2009)

- David Martin v imenu skupine PSE o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUM na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (B6-0151/2009)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.17 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.18 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.9 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.10 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.11 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.12 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.13 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.14 zapisnika z dne 25.03.2009, točka 3.15 zapisnika z dne 25.03.2009 in točka 3.16 zapisnika z dne 25.03.2009.


15. Kozmetični izdelki (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (prenovitev) [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

Dagmar Roth-Behrendt je predstavila poročilo.

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Irena Belohorská samostojna poslanka, Horst Schnellhardt, Margrete Auken, Péter Olajos, Zuzana Roithová in Eija-Riitta Korhola.

Govorila sta Günter Verheugen in Dagmar Roth-Behrendt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.13 zapisnika z dne 24.03.2009.


16. Dajanje biocidnih pripravkov v promet ***I - Novi predlog za revizijo o biocidih (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih rokov [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

Izjava Komisije: Novi predlog za revizijo o biocidih

Daciana Octavia Sârbu je predstavila poročilo.

Stavros Dimas (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Christa Klaß v imenu skupine PPE-DE, Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE, in Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Czesław Adam Siekierski.

Govoril je Stavros Dimas.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorila je Daciana Octavia Sârbu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.14 zapisnika z dne 24.03.2009.


17. Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU (razprava)

Poročilo: Eno leto po Lizboni: uresničevanje partnerstva med Afriko in EU [2008/2318(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Maria Martens (A6-0079/2009)

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Maria Martens je predstavila poročilo.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Toomas Savi v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Michael Gahler, Ana Maria Gomes, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in Juan Fraile Cantón.

Po postopku "catch the eye" je govoril Czesław Adam Siekierski.

Govorila sta Louis Michel in Maria Martens.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 24.03.2009.


18. Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja (kratka predstavitev)

Poročilo: Pogodbe o razvojnih ciljih tisočletja [2008/2128(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

Alain Hutchinson je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika z dne 24.03.2009.


19. Družbena odgovornost podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi (kratka predstavitev)

Poročilo: Družbena odgovornost podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi [2008/2249(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

Lasse Lehtinen je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika z dne 26.03.2009.


20. Sporazum o prosti trgovini EU/Indija (kratka predstavitev)

Poročilo: Sporazum o prosti trgovini med EU in Indijo [2008/2135(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

Syed Kamall (namestnik poročevalca) je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 26.03.2009.


21. Cene hrane v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo: Cene hrane v Evropi [2008/2175(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

Katerina Batzeli je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika z dne 26.03.2009.


22. Študij umetnosti v Evropski uniji (kratka predstavitev)

Poročilo: Študij umetnosti v Evropski uniji [2008/2226(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

Maria Badia i Cutchet je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika z dne 24.03.2009.


23. Aktivni dialog z državljani o Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo: Aktivni dialog z državljani o Evropi [2008/2224(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

Gyula Hegyi je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.9 zapisnika z dne 24.03.2009.


24. Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU (kratka predstavitev)

Poročilo: Boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov v EU [2008/2071(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

Cristiana Muscardini je predstavila poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.16 zapisnika z dne 24.03.2009.


25. Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (kratka predstavitev)

Poročilo: Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza [2008/2225(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

Vasco Graça Moura je predstavil poročilo.

Govoril je Louis Michel (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.17 zapisnika z dne 24.03.2009.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 422.679/OJMA).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Virrankoski, Visser, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov