Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006, hvad angår fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC04/2009 - Sektion III - Kommissionen (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik