Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van […] tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en Verordening (EG) nr. 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 03/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2009 - Afdeling III – Commissie (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand (gecodificeerde versie) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

Juridische mededeling - Privacybeleid