Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC04/2009 - Sekcja III - Komisja (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności