Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse (KOM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (KOM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet (KOM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) (KOM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy