Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2130(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0031/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0164

Zápis
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk

3. Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti – Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů – Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období – Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova – Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 – Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (rozprava)
CRE

Zpráva o zelené knize o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti [2008/2174(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Zpráva o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách při využívání strukturálních fondů [2008/2061(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Zpráva o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovém období [2008/2130(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Zpráva o doplňkovosti a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova [2008/2100(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Zpráva k provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti [2008/2183(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti [2008/2122(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik a Zsolt László Becsey uvedli zprávy.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise).

Vystoupili: Gary Titley (navrhovatel výboru BUDG), Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG), Atanas Paparizov (navrhovatel výboru ITRE), Neena Gill (navrhovatelka výboru JURI), Zita Pleštinská (navrhovatelka výboru FEMM), Emmanouil Angelakas za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Peter Baco nezařazený, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec a Mariela Velichkova Baeva.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău a Eoin Ryan.

°
° ° °

Předsedající přivítala delegaci mladých lidí zapojených do evropského programu boje proti organizovanému zločinu (FLARE).

°
° ° °

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Erna Hennicot-Schoepges.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská a Sérgio Marques.

Předsedající připomněl pravidla týkající se postupu „catch the eye“.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 4.18 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.11 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.19 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.12 zápisu ze dne 24.03.2009, bod 4.20 zápisu ze dne 24.03.2009 a bod 4.21 zápisu ze dne 24.03.2009.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)

Právní upozornění - Ochrana soukromí