Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2130(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0031/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Afstemninger :

PV 24/03/2009 - 4.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0164

Protokol
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg

3. Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken - Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene - Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode - Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer - Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse - (forhandling)
CRE

Betænkning: Grønbog om territorial samhørighed og status i debatten om den fremtidige reform af samhørighedspolitikken [2008/2174(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Betænkning: Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene [2008/2061(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Betænkning: Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Betænkning: Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter [2008/2100(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Betænkning: Gennemførelsen af strukturfondsforordningen 2007: resultaterne af forhandlingerne om de nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer [2008/2183(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen [2008/2122(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik og Zsolt László Becsey forelagde deres betænkninger.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gary Titley (ordfører for udtalelse fra BUDG), Nathalie Griesbeck (ordfører for udtalelse fra BUDG), Atanas Paparizov (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Neena Gill (ordfører for udtalelse fra JURI), Zita Pleštinská (ordfører for udtalelse fra FEMM), Emmanouil Angelakas for PPE-DE-Gruppen, Iratxe García Pérez for PSE-Gruppen, Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for erts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Peter Baco, løsgænger, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec og Mariela Velichkova Baeva.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău og Eoin Ryan.

°
° ° °

Formanden bød velkommen til en delegation af unge mennesker, der repræsenterede det europæiske FLARE-program til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

°
° ° °

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Erna Hennicot-Schoepges.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská og Sérgio Marques.

Formanden henviste til de gældende regler for catch-the-eye-proceduren.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey og Lambert van Nistelrooij.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.18 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.11 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.19 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.12 i protokollen af 24.03.2009, punkt 4.20 i protokollen af 24.03.2009 og punkt 4.21 i protokollen af 24.03.2009.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik