Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2130(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0031/2009

Arutelud :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Hääletused :

PV 24/03/2009 - 4.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0164

Protokoll
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg

3. Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseis - Parimad tavad regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide kasutamisel - Ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon uuel programmiperioodil - Ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavus ja kooskõlastamine - Struktuurifondide määruse rakendamine aastatel 2007-2013 - Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet - (arutelu)
CRE

Raport territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseisu kohta [2008/2174(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Raport parimate tavade kohta regionaalpoliitikas ja takistuste kohta struktuurifondide kasutamisel [2008/2061(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Raport ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni kohta uuel programmiperioodil [2008/2130(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavuse ja kooskõlastamise kohta [2008/2100(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Raport struktuurifondide määruse rakendamise kohta 2007– 2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta [2008/2183(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Raport soovitustega komisjonile Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamise kohta, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet [2008/2122(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik ja Zsolt László Becsey tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Danuta Hübner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gary Titley (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Atanas Paparizov (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Neena Gill (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Zita Pleštinská (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Emmanouil Angelakas fraktsiooni PPE-DE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni PSE nimel, Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Baco (fraktsioonilise kuuluvuseta), James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec ja Mariela Velichkova Baeva.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău ja Eoin Ryan.

°
° ° °

Asepresident tervitas organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisega tegelevas Euroopa programmis FLARE osalevate noorte delegatsiooni.

°
° ° °

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Erna Hennicot-Schoepges.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská ja Sérgio Marques.

Asepresident tuletas meelde eelneva registreerimiseta sõnavõttude suhtes kohaldatavat korda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey ja Lambert van Nistelrooij.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.03.2009protokoll punkt 4.1824.03.2009protokoll punkt 4.1124.03.2009protokoll punkt 4.1924.03.2009protokoll punkt 4.1224.03.2009protokoll punkt 4.20 ja 24.03.2009protokoll punkt 4.21.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.05.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika