Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2130(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0031/2009

Debatten :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Stemmingen :

PV 24/03/2009 - 4.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0164

Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg

3. Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - (debat)
CRE

Verslag over het groenboek inzake territoriale cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid [2008/2174(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Verslag over beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen [2008/2061(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Verslag over de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode [2008/2130(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Verslag over de complementariteit en de coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling [2008/2100(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Verslag over de uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's [2008/2183(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid [2008/2122(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik en Zsolt László Becsey leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gary Titley (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Atanas Paparizov (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Zita Pleštinská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Emmanouil Angelakas, namens de PPE-DE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de PSE-Fractie, Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec en Mariela Velichkova Baeva.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău en Eoin Ryan.

°
° ° °

De Voorzitter verwelkomt een delegatie van jongeren die deelnemen aan het Europees programma FLARE voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

°
° ° °

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská en Sérgio Marques.

De Voorzitter herinnert aan de regels die van toepassing zijn op de «catch the eye»-procedure.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey en Lambert van Nistelrooij.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.18 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.11 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.19 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.12 van de notulen van 24.03.2009, punt 4.20 van de notulen van 24.03.2009 en punt 4.21 van de notulen van 24.03.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid