Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2130(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0031/2009

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Voturi :

PV 24/03/2009 - 4.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0164

Proces-verbal
Marţi, 24 martie 2009 - Strasbourg

3. Cartea verde privind coeziunea teritorială şi stadiul dezbaterilor privind viitoarea reformă a politicii de coeziune - Cele mai bune practici din domeniul politicii regionale şi obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale - Dimensiunea urbană a politicii de coeziune în noua perioadă de programare - Caracterul complementar şi coordonarea politicii de coeziune şi a măsurilor de dezvoltare rurală - Punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007-2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naţionale de coeziune şi programele operaţionale - O iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creşterii şi a ocupării forţei de muncă - (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Cartea verde privind coeziunea teritorială și stadiul dezbaterilor referitoare la viitoarea reformă a politicii de coeziune [2008/2174(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Raport privind cele mai bune practici din domeniul politicii regionale și obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale [2008/2061(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Raport referitor la dimensiunea urbană a politicii de coeziune în noua perioadă de programare [2008/2130(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Raport referitor la caracterul complementar şi la coordonarea politicii de coeziune şi a măsurilor de dezvoltare rurală [2008/2100(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naționale din domeniul politicii de coeziune și programele operaționale [2008/2183(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

Raport conținând recomandări către Comisie privind o inițiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în sprijinul creșterii și ocupării forței de muncă [2008/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik şi Zsolt László Becsey şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Danuta Hübner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Gary Titley (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Nathalie Griesbeck (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Atanas Paparizov (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Zita Pleštinská (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Emmanouil Angelakas, în numele Grupului PPE-DE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului PSE, Grażyna Staniszewska, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Baco, neafiliat, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec şi Mariela Velichkova Baeva.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău şi Eoin Ryan.

°
° ° °

Preşedinta a urat bun venit unei delegaţii alcătuite din tineri aparţinând programului european FLARE de luptă împotriva crimei organizate.

°
° ° °

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Erna Hennicot-Schoepges.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská şi Sérgio Marques.

Preşedintele a reamintit normele aplicabile în cazul procedurii «catch the eye».

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey şi Lambert van Nistelrooij.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.18 al PV din 24.03.2009, punctul 4.11 al PV din 24.03.2009, punctul 4.19 al PV din 24.03.2009, punctul 4.12 al PV din 24.03.2009, punctul 4.20 al PV din 24.03.2009 şi punctul 4.21 al PV din 24.03.2009.

(Şedinţa, suspendată la 11.50 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate