Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2225(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0092/2009

Ingivna texter :

A6-0092/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 25
CRE 23/03/2009 - 25

Omröstningar :

PV 24/03/2009 - 4.17
CRE 24/03/2009 - 4.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0162

Protokoll
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg

4.17. Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande [2008/2225(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG ALTERNATIVT RESOLUTIONSFÖRSLAG(ingivet av grupperna PSE, ALDE och Verts/ALE)

Antogs (P6_TA(2008)0162)

Inlägg:

Vasco Graça Moura (föredragande) om det alternativa resolutionsförslaget, Ignasi Guardans Cambó, för att göra tekniska förtydliganden i detta hänseende, och Cristiana Muscardini, om bestämmelserna i arbetsordningen om alternativa resolutionsförslag (artikel 151.4 i arbetsordningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy