Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2174(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0083/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0083/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2009 - 4.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0163

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

4.18. Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή και πρόοδος της συζήτησης όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή και την πρόοδο της συζήτησης όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή [2008/2174(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0163)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου