Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2122(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0041/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0041/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2009 - 4.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0166

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

4.21. Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης [2008/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0166)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου