Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.2. Kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.3. Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.4. Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.5. O prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.6. Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.7. Smlouvy o rozvojových cílech tisíciletí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.8. Umělecké vzdělávání v Evropské unii (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.9. Aktivní dialog s občany o Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.10. Činnost smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.11. Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.12. Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

4.13. Kosmetické výrobky (přepracované znění) ***I (hlasování)

4.14. Uvádění biocidních přípravků na trh ***I (hlasování)

4.15. Struktura a výše spotřební daně z tabákových výrobků * (hlasování)

4.16. Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU (hlasování)

4.17. Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (hlasování)

4.18. Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti (hlasování)

4.19. Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období (hlasování)

4.20. Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 (hlasování)

4.21. Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí