Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

5. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Maria Martens - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell a Richard Corbett

Správa: Alexander Graf Lambsdorff - A6-0132/2009

Charles Tannock

Správa: Alain Hutchinson - A6-0085/2009

Zuzana Roithová a Nirj Deva

Správa: Maria Badia i Cutchet - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska a Avril Doyle

Správa: Gyula Hegyi - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister a Neena Gill

Správa: Wojciech Roszkowski - A6-0042/2009

Jim Allister

Správa: Dagmar Roth-Behrendt - A6-0484/2008

Kathy Sinnott a Neena Gill

Správa: Daciana Octavia Sârbu - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Správa: Zsolt László Becsey - A6-0121/2009

Avril Doyle

Správa: Cristiana Muscardini - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto a Kathy Sinnott

Správa: Vasco Graça Moura - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto a Avril Doyle

Správa: Lambert van Nistelrooij - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva a Marian Harkin

Správa: Miroslav Mikolášik - A6-0108/2009

Marian Harkin

Správa: Zsolt László Becsey - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin a Syed Kamall

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia