Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Marian Harkin heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid