Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Marian Harkin informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia