Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0268(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0109/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 9
CRE 24/03/2009 - 9

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0168

Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

9. Výročné správy EIB a EBOR za rok 2007 - Záruka Spoločenstva pre EIB ***I (rozprava)
CRE

Správa: Výročné správy Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj za rok 2007 [2008/2155(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen a Gay Mitchell uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Stauner (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Udo Bullmann za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca a Margarita Starkevičiūtė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpil Thomas Mirow (prezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

V rozprave vystúpili: Philippe Maystadt (prezident EIB), Joaquín Almunia, Gay Mitchell a Esko Seppänen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.19 zápisnice zo dňa 25.03.2009 a bod 3.2 zápisnice zo dňa 25.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia