Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2053(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0104/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0173

Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург

10. Метод на бюджетиране и управление по дейности - Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно метода на бюджетиране и управление по дейности (БД-УД) като инструмент за управление на разпределянето на бюджетни средства [2008/2053(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Доклад относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г. [2008/2055(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0110/2009) /

Kyösti Virrankoski и Reimer Böge представиха докладите.

Изказа се Dalia Grybauskaitė (член на Комисията).

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET), Herbert Bösch (докладчик по становището на комисията CONT), Paul Rübig (докладчик по становището на комисията ITRE), Румяна Желева (докладчик по становището на комисията REGI), Esther De Lange (докладчик по становището на комисията AGRI), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE-DE, Gary Titley, от името на групата PSE, Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint и Margaritis Schinas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказа се Costas Botopoulos.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Alexandru Nazare.

Изказаха се: Kyösti Virrankoski и Reimer Böge.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.7 от протокола от 25.3.2009.

Правна информация - Политика за поверителност