Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0104/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0173

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

10. Η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμού για τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού - Ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη μέθοδο κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ABB-ABM) ως εργαλείο διαχείρισης για τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού [2008/2053(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0110/2009) /

Οι Kyösti Virrankoski και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Herbert Bösch (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Paul Rübig (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Rumiana Jeleva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Esther De Lange (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gary Titley, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint και Μαργαρίτης Σχοινάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Κώστας Μποτόπουλος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Alexandru Nazare.

Παρεμβαίνουν οι Kyösti Virrankoski και Reimer Böge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου