Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2053(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0104/2009

Debaty :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Głosowanie :

PV 25/03/2009 - 3.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0173

Protokół
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg

10. Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie metodologii ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych [2008/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu śródokresowego ram finansowych 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski i Reimer Böge przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Herbert Bösch (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Rumiana Jeleva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint i Margaritis Schinas.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Costas Botopoulos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Alexandru Nazare.

Głos zabrali: Kyösti Virrankoski i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.7 protokołu z dnia 25.03.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności