Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2053(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0104/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0173

Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

10. Riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov - Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Metóda ABB/ABM ako riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov [2008/2053(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Správa: Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 [2008/2055(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski a Reimer Böge uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Herbert Bösch (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Rumiana Jeleva (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Esther De Lange (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Gary Titley za skupinu PSE, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint a Margaritis Schinas.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

V rozprave vystúpil Costas Botopoulos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Alexandru Nazare.

Vystúpili títo poslanci: Kyösti Virrankoski a Reimer Böge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.7 zápisnice zo dňa 25.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia