Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0152/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0186

Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург

11. Бъдещето на автомобилната индустрия (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Бъдещето на автомобилната индустрия

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE-DE, Robert Goebbels, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Antonio Mussa, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits и Richard Howitt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказа се Antolín Sánchez Presedo.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová и Alojz Peterle.

Изказа се Günter Verheugen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio и Antonio Mussa, от името на групата UEN, относно бъдещето на автомобилната промишленост (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori и Ivo Belet, от името на групата PPE-DE, относно бъдещето на автомобилната промишленост (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, относно бъдещето на автомобилната промишленост (B6-0154/2009),

- Martin Schulz и Robert Goebbels, от името на групата PSE, относно бъдещето на автомобилостроенето (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно бъдещето на автомобилната промишленост в Европа (B6-0156/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.20 от протокола от 25.3.2009.

Правна информация - Политика за поверителност