Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0128(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0515/2008

Arutelud :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hääletused :

PV 25/03/2009 - 3.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0170

Protokoll
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg

12. Euroopa lennundussüsteemi toimivus ja säästvus ***I - Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 549/2004, (EÜ) nr 550/2004, (EÜ) nr 551/2004 ja (EÜ) nr 552/2004, et parandada Euroopa lennundussüsteemi toimivust ja säästvust [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/23/EÜ [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu tutvustas raporteid.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Teresa Riera Madurell (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Ulrich Stockmann fraktsiooni PSE nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Reinhard Rack, Jörg Leichtfried ja Robert Evans.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.03.2009protokoll punkt 3.3 ja 25.03.2009protokoll punkt 3.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika