Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0128(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0515/2008

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0170

Pöytäkirja
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

12. Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 549/2004, (EY) N:o 550/2004, (EY) N:o 551/2004 ja (EY) N:o 552/2004 muuttamisesta Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantamiseksi [KOM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä neuvoston direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta [KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu esitteli laatimansa mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Teresa Riera Madurell (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Ulrich Stockmann PSE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michael Henry Nattrass IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried ja Robert Evans.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.3 ja istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö