Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0128(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0515/2008

Debatten :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Stemmingen :

PV 25/03/2009 - 3.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0170

Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg

12. Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem ***I - Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot intrekking van Richtlijn 2006/23/EG van de Raad [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu leidt zijn verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried en Robert Evans.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.3 van de notulen van 25.03.2009 en punt 3.4 van de notulen van 25.03.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid